Tin tức: Tuyển kế toán

Tuyển kế toán

    Công ty tuyển nhân viên
    Yêu cầu : có 2 năm kinh nghiệm trong từng lĩnh vực tham gia tuyển dụng.
    SĐT liên hệ : 02226.555.814 ( Gặp Lê Duy Thi phòng Hành Chính Nhân Sự)
    Thời gian tuyển dụng đến hết ngày 30/08/2018