Tin tức: CÔNG TY TNHH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG SAO SÁNG BẮC NINH

Xử lý khí thải

Xử lý rác theo phương pháp Đốt

Xử lý rác theo phương pháp Đốt

Thành phố đang đô thị hóa nhanh, lượng rác thải ra môi trường ngày càng lớn, trong khi diện tích các khu chôn lấp chất thải rắn có hạn, công suất thu gom và xử lý rác thải chưa đáp ứng yêu cầu, ngày càng tác động xấu đến môi trường, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân.Để góp phần cải....


Xử lý chất thải nguy hại tại BẮC NINH: Cần nhiều chính sách ưu đãi

Xử lý chất thải nguy hại tại BẮC NINH: Cần nhiều chính sách ưu đãi

Trung bình mỗi ngày, Bắc Ninh tiếp nhận khoảng 500 tấn chất thải nguy hại (CTNH). Tuy nhiên, công suất xử lý loại chất thải này chỉ đạt 20%. Do vậy, để đảm bảo 100% lượng chất thải nguy hại được xử lý vào năm 2015, Bắc Ninh đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực này. PV Báo SGGP đã trao đ....


Có tổng 2 tinTrang : 1