Giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh

11/24/2020
Công ty TNHH Xử lý môi trường Sao Sáng Bắc Ninh được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2300670584 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ...
Giấy phép chứng nhận xử lý chất thải nguy hại (Bản Vàng)

Giấy phép chứng nhận xử lý chất thải nguy hại (Bản Vàng)

03/09/2024
Công ty chúng tôi có đầy đủ các giấy phép chứng nhận xử lý chất thải nguy hại (Bản Vàng) ...
Giấy phép chứng nhận xử lý chất thải nguy hại

Giấy phép chứng nhận xử lý chất thải nguy hại

11/24/2020
Công ty chúng tôi có đầy đủ các giấy phép chứng nhận xử lý chất thải nguy hại ...
Khách hàng - Đối tác
Artech/Spain
Minilec/India
Qubino/Slovenia
Fibaro/Poland
Vimar/Italy
ABB
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
246
246
245
243
242
236
235
234
233
232
231
229
Siêmnt
Zalo
favebook
favebook
0941.385.888