Giới thiệu về chúng tôi

Giới thiệu về chúng tôi

11/24/2020
Công ty TNHH Xử lý môi trường Sao Sáng Bắc Ninh được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2300670584 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 20/11/2013. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải công nghiệp,chất thải nguy hại công ty có những giấy phép và các chứng chỉ như sau: Các chứng nhận ISO Hồ sơ năng lực của công ty (Việt - Anh - Hàn - Trung quốc) Giấy phép chứng nhận và giấy đăng ký kinh doanh ...
Giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh

11/24/2020
Công ty TNHH Xử lý môi trường Sao Sáng Bắc Ninh được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2300670584 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ...
Giấy phép chứng nhận xử lý chất thải nguy hại (Bản Vàng)

Giấy phép chứng nhận xử lý chất thải nguy hại (Bản Vàng)

03/09/2024
Công ty chúng tôi có đầy đủ các giấy phép chứng nhận xử lý chất thải nguy hại (Bản Vàng) ...
Giấy phép chứng nhận xử lý chất thải nguy hại

Giấy phép chứng nhận xử lý chất thải nguy hại

11/24/2020
Công ty chúng tôi có đầy đủ các giấy phép chứng nhận xử lý chất thải nguy hại ...
Giấy chứng nhận ISO 45001:2018

Giấy chứng nhận ISO 45001:2018

03/05/2024
Giấy chứng nhận quốc tế đạt ISO 45001:2018 về vận chuyển và xử lý chất thải ...
Giấy chứng nhận ISO 9001:2015

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015

11/24/2020
Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 về thu gom thu gom vận chuyển và xử lý chất thải (bao gồm chất thải nguy hại) ...
Giấy chứng nhận ISO 14001:2015

Giấy chứng nhận ISO 14001:2015

03/05/2024
Giấy chứng nhận ISO 14001:2015 về thu gom thu gom vận chuyển và xử lý chất thải (bao gồm chất thải nguy hại) ...
Khách hàng - Đối tác
Artech/Spain
Minilec/India
Qubino/Slovenia
Fibaro/Poland
Vimar/Italy
ABB
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
246
246
245
243
242
236
235
234
233
232
231
229
Siêmnt
Zalo
favebook
favebook
0941.385.888