Giấy chứng nhận ISO 18001:2007

Giấy chứng nhận ISO 18001:2007

11/24/2020
Giấy chứng nhận ISO 18001:2007 về thu gom thu gom vận chuyển và xử lý chất thải (bao gồm chất thải nguy hại) ...
Đối tác và khách hàng

Đối tác và khách hàng

11/24/2020
Trong những năm qua, chúng tôi đã triển khai được rất nhiều khách hàng, và được tin tưởng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước về lĩnh vực môi trường, tư vấn môi trường Dưới đây là 1 số khách hàng tiêu biểu mà chúng tôi đã triển khai: ...
Khách hàng - Đối tác
Artech/Spain
Minilec/India
Qubino/Slovenia
Fibaro/Poland
Vimar/Italy
ABB
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
246
246
245
243
242
236
235
234
233
232
231
229
Siêmnt
Zalo
favebook
favebook
02226.555.814