Đối tác và khách hàng

Trong những năm qua, chúng tôi đã triển khai được rất nhiều khách hàng, và được tin tưởng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước về lĩnh vực môi trường, tư vấn môi trường
Dưới đây là 1 số khách hàng tiêu biểu mà chúng tôi đã triển khai:

Artech/Spain
Minilec/India
Qubino/Slovenia
Fibaro/Poland
Vimar/Italy
ABB
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
246
246
245
243
242
236
235
234
233
232
231
229
Siêmnt
Khách hàng - Đối tác
Artech/Spain
Minilec/India
Qubino/Slovenia
Fibaro/Poland
Vimar/Italy
ABB
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
246
246
245
243
242
236
235
234
233
232
231
229
Siêmnt
Zalo
favebook
favebook
0941.385.888