Liên hệ với chúng tôi


CÔNG TY TNHH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG SAO SÁNG BẮC NINH
Địa chỉ:
 Thôn Đồng Sài - Xã Phù Lãng - Huyện Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0941.385.888
Email: xulymoitruongsaosang@gmail.com
Khách hàng - Đối tác
Artech/Spain
Minilec/India
Qubino/Slovenia
Fibaro/Poland
Vimar/Italy
ABB
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
246
246
245
243
242
236
235
234
233
232
231
229
Siêmnt
Zalo
favebook
favebook
0941.385.888