Profile (Vietnam-China)

Thời gian cập nhật: 24/11/2020
Sao Sang Bac Ninh环境处理有限公司于2013年11月20日由Bac Ninh省计划和投资部以商业登记证号2300670584成立。

CÁC TIN BÀI KHÁC

Khách hàng - Đối tác
Artech/Spain
Minilec/India
Qubino/Slovenia
Fibaro/Poland
Vimar/Italy
ABB
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
246
246
245
243
242
236
235
234
233
232
231
229
Siêmnt
Zalo
favebook
favebook
0941.385.888